تعهدات آموزشگاه:

 1. شروع کلاسهای تابستانی از نیمه دوم تیر ماه لغایت اردیبهشت ماه سال آتی.
 2. شروع کلاسهای پاییزه از اول مهرماه لغایت خرداد ماه سال آتی.
 3. تشکیل کلاسهای درس در هفته یک یا دو جلسه ( هر جلسه برابر با 90 دقیقه )
 4. برگزاری آزمون از سرفصل های تدریس شده در طول سال و صحیح اوراق امتحانی و نصب ریز نمرات دانش آموزان در تابلو اعلانات آموزشگاه.

تعهدات دانش آموزان و اولیاء :

 1. رعایت ضوابط ، مقررات و قوانین آموزشگاه و رعایت پوشش مناسب ، اسلامی و ظاهری آراسته و حسن رفتار با اساتید و مسئولین آموزشگاه و دیگر دانش آموزان
 2. حضور بموقع در کلاس و پرهیز از هرگونه غیبت و تاخیر در طول سال و نداشتن غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه.
 3. پس از شروع جلسه دوم کلاس ثبت نامی (حضور یا عدم حضور) در جلسه دوم کلاس ، انصراف به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد و هیچگونه هزینه ای مسترد نمی گردد.
 4. پرداخت بموقع شهریه و تحویل مدارک خواسته شده به دفتر آموزشگاه.
 5. بابت باقیمانده شهریه تحویل چک از شروع جلسه دوم کلاس الزامی می باشد، در غیر اینصورت از ورود دانش آموز به کلاس جلوگیری به عمل می آید.
 6. عدم خروج دانش آموز از محیط آموزشگاه تحت هیچ شرایط تا پایان کلاس درس.
 7. حفظ و نگهداری و مراقبت از اموال شخصی ( آموزشگاه هیچ تعهدی نسبت به وسایل شخصی دانش آموزان ندارد ).
 8. حفظ و نگهداری و مراقبت از اموال آموزشگاه و رعایت بهداشت عمومی.
 9. عدم جابجایی کلاس و سکشن تعیین شده تا پایان سال.
 10. خاموش کردن تلفن همراه از بدو ورود تا پایان کلاس درس.
 11. خودداری از بهمراه داشتن و آوردن وسایل غیر مجاز در محیط آموزشگاه.
 12. با آگاهی از اینکه آموزشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به فرزندم در خارج از آموزشگاه را ندارد خود را ( ولی دانش آموز ) مسئول هر گونه اتفاق خارج از آموزشگاه میدانم.
 13. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشگاه و قصور در انجام وظایف محوله ، تذکرات لازم با هماهنگی اولیاء محترم به دانش آموز داده میشود و تکرار مجدد ، دانش آموز خاطی بدون استرداد شهریه از آموزشگاه اخراج میگردد.